Strategi, design, kreativitet, och datadriven marknadsföring förfinad av årtionden lång teknisk expertis.


Från insikt till utförande. Konsult- och byråtjänster med ett holistiskt synsätt.

\ Strategi, design, kreativitet, och datadriven marknadsföring förfinad av årtionden lång teknisk expertis. \

Från insikt till utförande. Konsult och byråtjänster, baserade på ett holistiskt synsätt.

\ Vad vi gör \

Insikt

Vi sätter konsumenten/kunden i fokus och identifierar deras behov, beteenden och drivkrafter. Tillsammans med kartläggning av trender och konkurrenter använder vi resultatet för att skapa varumärkesstrategi, design och kommunikation. I analysfasen kombinerar vi rationellt tänkande och kreativ intelligens.

Varumärkesstrategi

Vi definiera en distinkt, lönsam och långsiktig varumärkesposition som tydligt levererar ett värde för kärnmålgruppen. En optimal varumärkesstrategi skapar en enande idé som alla produkter, tjänster samt kommunikation och beteenden anpassas efter.

Kommunikation & koncept

Kommunikationsstrategin definierar den långsiktig planen för kommunikationen som är riktad till samtliga målgrupper, med syfte att positionera varumärket och öka lojaliteten genom att engagera målgrupper samt driva efterfrågan och stärka kundupplevelse. Konceptet utgör den kreativa grunden för den operativa fasen som skapar strategier på en konceptuell nivå, som i sin tur ger en tydlig riktning för designen och kampanjutvecklingen som följer.

Design

Designstrategin bygger vidare på Varumärkesstrategi och är ett underlag för den konceptuella designutvecklingen. Det visar hur design ska utvecklas över tid, förutse hinder och identifiera alla beröringspunkter som är viktiga för att positionera varumärket och utveckla en sammanhängande och varaktig konsument/kundupplevelse.

Marketing Automation - MA

MA är en strategi inom marknadsföring och försäljning som utnyttjar mjukvarusystem för automatisering. Det är ett resurssnålt sätt att individuellt skräddarsy kommunikationen. Syftet är att rikta marknadsföringen mot specifika målgrupper genom träffsäkra insatser, baserat på konsumenternas digitala fotspår och beteenden.

Utveckling

Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med såväl enkla som avancerade applikationer och system. De är oftast webbaserade med hjälp av olika frontend-ramverk men också genom ren kod i .Net eller PHP. De programmeringsspråken som vi använder är objektorienterade språk som C#. Vi arbetar med hela kedjan från krav­­speci­fi­ka­tion, analys och design till slutleverans och förvaltning.

En multidisciplinär byrå

QBD grundades 2006 i Stockholm med fokus på digitalisering och automation. I vårt arbete med digital transformation såg vi på nära håll hur konsumentbeteendet påverkades av den digitala utvecklingen.

Dagens konsumenter ogillar fragmenterade engagemang över olika kanaler, de är mer kunniga och deras förväntningar på kundupplevelsen har ökat. För företag innebär det att alla delar i verksamheten behöver vara involverade i kundresan.

Vi började arbeta på bredare front med att flytta varumärken och människor mot friktionsfria upplevelser som skapar mätbara resultat. I mitten av 2010-talet breddade vi vår kompetens genom att addera design, marknadsföringsautomation och innehållsproduktion till vår kärna för att bli en komplett helhetsleverantör.

Med djup förståelse för våra kunders utmaningar, hjälper vi dem att utveckla och implementera strategier, kommunikation, designkoncept och tekniska lösningar. Ibland separat, men oftast i en kraftfull kombination.

\ Kontakt oss \

QBD Sweden AB
Grev Magnigatan 9
114 55 Stockholm
Org nr 556660-0879

Tel:
08-502 149 48
E-post:
hej@qbd.se