Visuellt koncept

Konceptet är den övergripande bilden – vilket övergripande tema vi ska ha i kommunikationen? Vilket tilltal ska texterna ha? Vilket manér ska bilder och filmer ha? Utifrån detta tar vi fram en tilltalande profil och design.

Design

Designen ska vara ett uttryck för ert varumärkes personlighet. Oavsett om ni vill upplevas solida och stabila, unga och djärva eller hemtrevliga, hittar vi rätt designlösning.

Koncept

Vi utarbetar ett starkt tema som kan följa er genom all digital kommunikation. Temat är inte färdiga lösningar, utan den värld som aktiviteterna ska ta avstamp i.

Profil

Med tiden är det risk att en grafisk identitet börjar spreta – saker ser mer och mer olika ut. Då är det bra att ha en definierad profil som anger vilka saker som ska se ut på vilket sätt.