Digital strategi

Vår mål är strukturerad digitalisering hos våra kunder som följer en röd tråd genom hela verksamheten på ett tydligt och optimalt sätt. Våra webblösningar utgår från affärsnytta och strategisk planering och verkställs med väletablerade metoder. Vi täcker helheten och hjälper er från nulägesanalys till drift, förvaltning och optimering.

Analys

Vad är viktigast? Vi startar gärna från grunden med att kartlägga företagets verksamhet. Vi filtrerar då bort allt som är stereotypiskt för er bransch. Vår styrka ligger i egna verktyg som pedagogiskt presenterar resultatet av våra analyser.

Strategi

Det finns inga digitala strategier – bara strategier i en digital värld. Vi hjälper kunder med strategier för digital transformation genom välgrundade analyser som definierar tydliga mätbara mål som i sin tur bryts ner till specificerade nyckeltal.

Produktion

En överskådlig produktionsplan med tydliga tidsramar, kategoriserade kompetensområden och beprövade metoder i projektstyrningen är enligt oss nyckeln till ett kvalitativt och effektivt genomförande.

Rapportering

För att kunna säkerställa kvalitet skapar vi instrument som tydligt identifierar relevanta mätvärden, baserade på fördefinierade nyckeltal, som pedagogiskt rapporterar leveranser av strategimål.