Digital Marknadsföring

När du arbetar med datadriven marknadsföring slipper du gissa om vad som fungerar eller inte fungerar: Din målgrupps beteenden och intressen finns i användardata. Detta är den stora skillnaden mot traditionell marknadsföring som till stor del bygger på gissningar och antaganden. Dessutom kan du löpande optimera kampanjen i realtid – klick, besök, likes, delningar och köp visar direkt hur en aktivitet fungerar.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO, är ett begrepp för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbplats att placera sig så högt upp som möjligt bland de organiska sökresultaten i sökmotorer. Med långsiktiga strategier hjälper vi företag uppnå bättre placering på relevanta söktermer genom insatser kring webbplatsens teknik, struktur/arkitektur och innehåll.

Sökordsannonsering

Pay per click innebär att du betalar för varje gång en användare klickar på din annons. Vi ser till att annonserna riktar rätt budskap till användare som aktivt söker era produkter eller tjänster. För att varje investerad krona ska ge så bra avkastning som möjligt, optimeras annonseringen löpande.

Displayannonsering

Nå kunder på webben och i appar – över olika enheter. Genom displayannonsering skapar vi välriktade kampanjer baserade på vad vi vet om dina kunder, såsom intressen eller demografi. Vi ser till att du når din målgrupp genom att visa dina annonser för de individer som kommer att vara mest mottagliga. Med specialiserade alternativ för inriktning, sökord, demografi och remarketing, uppmuntrar vi era kunder att lägga märke till ert varumärke, överväga erbjudanden och agera.

Sociala Medier

Vi hjälper dig att ta fram rätt strategi för just ert företag när det gäller närvaro i sociala medier – var ska vi finnas, varför ska finnas där och vad ska vi göra när vi finns där. Allt för att skapa engagemang, kommunicera erbjudanden och stärka relationen till ert varumärke.